PL EN
Zeolit jako dodatek do zapraw i betonów
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 12-02-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2020;26(1):149–155
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zeolity są obecnie coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu. Wnioski z licznych badań wskazują jednoznacznie na ich korzystne właściwości, które znajdują zastosowanie m.in. w budownictwie. Celem artykułu jest opisanie wpływu zeolitów na właściwości kompozytów cementowych oraz przedstawienie wyników badań własnych. Badanie przeprowadzono na zaprawie z dodatkiem zeolitu w ilości 10% masy cementu, określając wytrzymałość na zginanie i ściskanie po 3, 7 i 28 dniach dojrzewania. Przeprowadzono także badania fraktograficzne na uzyskanych w badaniu wytrzymałości na zginanie powierzchniach przełomów.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214