PL EN
ZNACZENIE OKIEN W TWORZENIU WARUNKÓW KOMFORTU CIEPLNEGO
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3, 42-200 Częstochowa
Data publikacji: 12-07-2018
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono funkcję okien w budynku pod kątem kształtowania stanu mikrośrodowiska wnętrz i warunków komfortu cieplnego przebywających w nich osób. Zaprezentowano wymagania w tym zakresie, zawarte w warunkach technicznych. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w budynkach edukacyjnych. Przedmiotem analizy była ocena stanu warunków komfortu cieplnego osób przebywających w salach lekcyjnych. Analizę przeprowadzono pod kątem wpływu powierzchni okien sal lekcyjnych w odniesieniu do powierzchni tych sal na kształtowanie się odczuć cieplnych osób w nich przebywających. Badania prowadzono w grupie uczniów oraz w grupie nauczycieli.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214