PL EN
Wpływ kierunku i prędkości wiatru na parametry pracy wywietrzaka grawitacyjnego S-160
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 12-02-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2020;26(1):24–30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono rezultaty badań parametrów pracy wywietrzaka typu S-160, kolejnej konstrukcji spośród dotychczas przebadanych. Pomiary zostały przeprowadzone dla nawiewu strugi powietrza w płaszczyźnie poziomej. Zmianie podlegały takie parametry fizyczne, jak: prędkość nawiewu strugi powietrza w obrębie badanego wywietrzaka oraz stopień rozszczelnienia modelu pomieszczenia. Przedstawiono schematy rysunkowe wywietrzaka, zakres przeprowadzonych testów, a także schemat stanowiska do badań nasad kominowych. Opisano metodologię pomiarów. Rezultaty badań zaprezentowano w postaci wykresów i podsumowano wnioskami.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214