PL EN
WYBRANE PARAMETRY KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH BIBLIOTEK UNIWERSYTECKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
Data publikacji: 11-07-2018
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mikroklimat w bibliotekach powinien zarówno zapewniać warunki przechowywanym zbiorom (książkom, obrazom itp.), nie prowadząc do ich zniszczenia, jak i nie powodować dyskomfortu u pracujących w nich ludzi oraz nie oddziaływać destrukcyjnie na eksploatację tego rodzaju pomieszczeń. Analizę parametrów komfortu cieplnego przeprowadzono dla trzech pomieszczeń budynku Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej, tworząc model geometryczny i wykorzystując program DesignBuilder. Warunki brzegowe ustalono doświadczalnie, przeprowadzając pomiary w pomieszczeniach biblioteki, mierząc w nich prędkość ruchu powietrza i temperaturę. Otrzymane z analizy numerycznej rozkłady temperatury i prędkości strug powietrza w strefach przebywania ludzi porównano z zaleceniami podanymi w polskich normach.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214