PL EN
WSTĘPNE IMPERFEKCJE ŁUKOWE W ANALIZIE POŁACIOWYCH STĘŻEŃ POPRZECZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
2
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 18-07-2018
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano autorski sposób wyznaczania obciążenia stabilizującego dla stężeń, zastępującego wstępne wygięcia górnych pasów w modelu przestrzennym. Praktyczne zastosowanie tego sposobu przedstawiono na przykładzie obliczeń jednonawowej hali stalowej. Uzyskane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi dla przestrzennych konstrukcji z imperfekcjami geometrycznymi, analizowanymi za pomocą geometrycznie nieliniowego modelu obliczeniowego oraz z wynikami dla płaskiego, normowego modelu obliczeniowego stężeń.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214