PL EN
Utrata stateczności powłoki stalowej konstrukcji dwuwarstwowej stalowo-betonowej, poddanej obciążeniu od sprężania betonu
 
More details
Hide details
Publication date: 2020-06-22
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2009;15(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214