PL EN
Wpływ kształtu geometrycznego elastycznych tarcz diamentowych na właściwości obrabianych powierzchni
 
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):198–203
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kształtowanie elementów konstrukcyjnych elastycznych tarcz formowanych z syntetycznych proszków diamentowych na spoiwach syntetycznych stanowi jeden z aktualnych problemów w zakresie badań nad tworzeniem nowych wysoko efektywnych narzędzi obróbczych do obróbki materiałów mineralnych. Kamień naturalny, szczególnie twarde rodzaje skał, od lat były i nadal pozostają szlachetnym trwałym i wysoko docenianym materiałem budowlanym, stosowanym jako materiał okładzinowy. Spełnienie normatywnych wymagań w zakresie kształtowania właściwości użytkowych w zautomatyzowanych systemach technologii obróbki takich materiałów wymaga opracowania sposobów modelowania nowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych narzędzi obróbczych szczególnie z wykorzystaniem ścierniwa diamentowego, które w technologiach budowlanych znajdują coraz większe zastosowanie. Jednym z nich jest zbadanie wpływu formy geometrycznej segmentów ściernych elastycznych tarcz obróbczych w celu zwiększenia efektywności procesu szlifowania wykończeniowego powierzchni płyt granitowych.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214