PL EN
THE SHEAR CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH DIFFERENT SHEAR SPAN TO EFFECTIVE DEPTH RATIO
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 16-06-2020
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2015;21(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214