PL EN
Naprężenia i ugięcia w wielokomorowych szybach zespolonych o różnych wymiarach
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):213–218
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W konstrukcji szyb zespolonych (IGUs) istnieją szczelne szczeliny wypełnione gazem. W związku z tym zmiany ciśnienia atmosferycznego i temperatury, a także działanie wiatru skutkują obciążeniem składowych płyt szklanych. Jednak związane z obciążeniami klimatycznymi ugięcie płyt skutkuje interakcją gazu zamkniętego w szczelinach, która częściowo redukuje te wpływy klimatyczne. Celem artykułu jest analiza wpływu wymiarów IGUs na maksymalne naprężenia i ugięcia w szybach składowych, również w kontekście stosowania szyb wielokomorowych. Analizowano trzy typowe obciążenia. Stwierdzono, że w przypadku obciążenia wiatrem przy zwiększaniu wymiarów IGUs naprężenia i ugięcia rosną, natomiast w przypadku obciążeń związanych ze zmianami ciśnienia i temperatury w szybach wielkowymiarowych interakcja gazu w szczelinach jest znacząca, przez co maleje wypadkowe obciążenie szyb. Pokazano, że istnieją tutaj krytyczne wymiary IGUs, dla których naprężenie i wskaźnik deformacji są największe. Stwierdzono również, że zwiększenie liczby szczelin w IGUs skutkuje znaczącym zwiększeniem wartości naprężenia i ugięcia spowodowanego obciążeniami klimatycznymi.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214