PL EN
Spójna strategia oświetleniowa przestrzeni miejskiej jako narzędzie ograniczenia zanieczyszczenia światłem
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 12-02-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2020;26(1):102–107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule w szczególny sposób zwraca się uwagę na rolę oświetlenia wnętrza urbanistycznego, które z jednej strony stanowi zasadniczy element kreujący przestrzeń miejską, a z drugiej strony jest istotnym źródłem zanieczyszczenia światłem. Jednym z czynników generujących zanieczyszczenie światłem jest zastosowanie oświetlania o zbyt wysokim natężeniu, czyli zbyt silnego. Na potrzeby niniejszego opracowania za emitery zanieczyszczenia światłem uznano jedynie instalacje oświetlenia ulicznego. Występowaniu zjawiska zanieczyszczenia światłem sprzyjają unormowania prawne, dotyczące między innymi oświetlenia dróg. W pracy wskazano, że spójna strategia oświetleniowa przestrzeni miejskiej obejmująca między innymi dobór takich parametrów, jak: typ źródeł światła, w tym temperatura barwowa i natężenie emitowanego światła, oprawa, lokalizacja instalacji oświetleniowej, może ograniczać zanieczyszczenie światłem.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214