PL EN
Syndrom chorego budynku jako rezultat złej jakości powietrza w pomieszczeniach budynków edukacyjnych i mieszkalnych
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):141–151
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem przy projektowaniu, wznoszeniu i eksploatacji budynków powinno być stworzenie środowiska przyjaznego dla człowieka. Odpowiednio dobrane rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne i instalacyjne pozwalają na stworzenie zdrowych budynków, jednocześnie znacznie zmniejszając zużycie energii i koszty. Wpływ na zdrowie ludzi i metody ograniczania narażenia na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach różnią się w zależności od typu budynku i jego przeznaczenia. Ulepszenia powinny dotyczyć przede wszystkim prawidłowego kształtowania jakości powietrza w pomieszczeniach oraz łagodzenia istniejących narażeń w budynku i w jego otoczeniu. Omówiono zjawisko sick building syndrome oraz wpływ niewłaściwej wentylacji i złej jakości powietrza w pomieszczeniach na powstawanie symptomów syndromu. Zaprezentowano rezultaty badań dotyczących kondycji środowiska wnętrz budynków przedszkolnych, szkolnych oraz wewnątrz mieszkań znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przedstawiono wyniki pomiarów wybranych termicznych parametrów mikroklimatu wnętrz, tj. temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz stężenia dwutlenku węgla. Na podstawie przeprowadzonych ankiet dokonano oceny zjawiska syndromu wśród użytkowników pomieszczeń. Zanotowano przekroczony poziom stężenia dwutlenku węgla powyżej 1000 ppm, szczególnie w budynkach edukacyjnych. Respondenci skarżyli się przede wszystkim na pogarszającą się, z upływem czasu przebywania w pomieszczeniach, jakość powietrza oraz na podrażnienie oczu i dróg oddechowych, a także zmęczenie i ból głowy.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214