PL EN
Rada redakcyjna
 
Redakcja
Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,
ul. Akademicka 3,
42-201 Częstochowa

Telefon: 34 325 09 50
Fax: 34 325 09 35

E-mail: redakcjaznb@bud.pcz.pl

Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
ul. J.H. Dąbrowskiego 69,
42-201 Częstochowa

Telefon: 34 325 09 76
Fax: 34 325 09 76

E-mail: wydawnictwo@wydawnictwo.pcz.pl
Strona: http://www.wydawnictwa.pcz.pl/

Redaktor naczelny
Maciej Major

Sekretariat redakcji
Damian Jończyk
Przemysław Palacz

e-mail: redakcjaznb@bud.pcz.czest.pl

Redaktorzy tematyczni
Nina Kazhar
Robert Kruzel
Izabela Major
Marlena Rajczyk

Redaktorzy językowi
Iain Alexander
Nina Kazhar
Zdzisława Tasarz
Lucyna Żyła

Redaktorzy techniczni
Dorota Boratyńska
Robert Świerczewski
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214