PL EN
PROBLEM WIELKOSKALOWEGO PODEJŚCIA DO OCENY ZESPOLENIA WARSTW BETONOWYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Data publikacji: 11-07-2018
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem wieloskalowego podejścia do oceny zespolenia warstw betonowych. Zaprezentowano możliwości zastosowania dostępnych nowoczesnych metod badawczych do oceny struktury betonu w strefie zespolenia w zależności od poziomu obserwacji. Zdefiniowano w pracy te poziomy. Przedstawiono również przykładowe rezultaty badań obrazujące wieloskalowe podejście do oceny struktury betonu w strefie zespolenia warstw.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214