PL EN
OCENA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKACJI BREEAM
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Wydział Politechniczny, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Data publikacji: 11-07-2018
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejsza praca jest poświęcona systemom oceny oddziaływania obiektów na środowisko, a w szczególności systemowi certyfikacji BREEAM. Przedstawiono istotę certyfikacji, w tym kwestie zrównoważonego budownictwa oraz czynniki, które determinują inwestora do podjęcia decyzji o certyfikacji obiektu. Ponadto, podano statystyki dotyczące certyfikacji obiektów w Polsce, proces certyfikacji, koszty oraz szczegółowo omówiono kryteria, jakie należy spełnić, by uzyskać certyfikat. Efektem końcowym jest przedstawienie oceny obiektu niskoenergetycznego w systemie BREEAM New Construction w wersji 2013, a także omówienie wyniku i analiza istotnych kwestii z punktu widzenia systemu BREEAM oraz zrównoważonego budownictwa.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214