PL EN
Wydane numery
1/2019 vol. 25
 
 

New optimization algorithms and their application for 2D truss structures

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Cement and concrete production using white waste glass from recycled bottles

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

The impact of sulfuric waste on the properties of concrete composites

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Reduction of the dynamic mechanical impact in Fert floors with rubber filling

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Massive concrete constructions - problems and tasks for a technologist

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Maintaining thermal comfort and air quality in buildings

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Examining the reinforcement of a reinforced concrete industrial chimney

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Ocena struktury styrobetonu metodami statystycznymi

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Kompozyt wapienno-konopny - materiał ekologiczny

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Ways of providing comfortable conditions in livestock complexes

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Błędy wykonawcze w izolacjach przeciwwodnych - wybrane przykłady

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

The use of old architectural objects for new functions - a case study

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Errata do artykułu „Weryfikacja doświadczalna słupów oświetleniowych GFRP”

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214