PL EN
Nośność na wyciąganie fundamentów stopowych z nakładkami płytowymi
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 12-02-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2020;26(1):140–148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Omówiono wybrane zagadnienia nośności na wyciąganie fundamentów stopowych z nakładkami płytowymi. Fundamenty dedykowane są dla słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV. Przedstawiono badania poligonowe fundamentów w skali 1:1 przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 61773:2000. Rezultaty badań porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą metody elementów skończonych oraz metodami analitycznymi zgodnie z procedurami określonymi normami PN-EN 50341-1:2013 i PN-B-03322:1980.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214