PL EN
NOŚNOŚĆ STALOWYCH ELEMENTÓW ŚCISKANYCH I ZGINANYCH, POJEDYNCZYCH I ZŁOŻONYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM IMPERFEKCJI WEDŁUG NORM PN-EN 1993-1-1 I PN-EN 1090-2
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
2
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 12-07-2018
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono procedury projektowania, a także przedstawiono wyniki analizy statyczno- -wytrzymałościowej ściskanego i zginanego wspornikowego, pełnościennego i złożonego słupa. Obliczenia wykonano zgodnie z teorią II rzędu z uwzględnieniem zastępczych imperfekcji opisanych w Eurokodzie 1993-1-1, a także z uwzględnieniem odchyłek wykonawczych przewidzianych w normie PN-EN 1090-2. Otrzymane dla tych sytuacji wyniki porównano z uzyskanymi ze wzorów podanych w normie Eurokod 3.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214