PL EN
Interakcja obciążeń w układzie dwóch szyb o różnych sztywnościach połączonych szczelną warstwą gazową
 
More details
Hide details
Publication date: 2020-06-22
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2010;16(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214