PL EN
Wpływ charakterystyki materiałowej naprężenie-odkształcenie na otrzymane wyniki MES połączenia śrubowego kształtowników zimnogiętych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):101–105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wykonanie analizy numerycznej w zakresie nieliniowym wymaga wprowadzenia odpowiednich danych wejściowych materiału. W tym celu do obliczeń metodą elementów skończonych wykorzystuje się rzeczywistą charakterystykę naprężenie-odkształcenie. W celu ustalenia rzeczywistej krzywej naprężenie-odkształcenie przeprowadzono prostą próbę rozciągania stalowej próbki. Uzyskaną z analizy numerycznej krzywą naprężenie i odkształcenie porównano z wynikiem próby rozciągania. Dodatkowo w pracy porównano na podstawie przeprowadzonej analizy numerycznej wykorzystanie trzech modeli materiałowych dla połączenia śrubowego elementów zimnogiętych. Jeden z modeli użytych do obliczeń opierał się na charakterystyce materiału bilinearnego z wzmocnieniem. Natomiast pozostałe zdefiniowano na podstawie krzywej z próby rozciągania i uzyskaną z przekształceń krzywą rzeczywistą.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214