PL EN
Ekspertyza stanu technicznego płatwi i dźwigarów dachu hali magazynowania żużla
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):24–29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Intensywny rozwój budownictwa przemysłowego narzuca konieczność stosowania nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, uwzględniając zmiany zachodzące w przepisach prawa. Obecnie znajdujemy się w sytuacji, gdzie istotna część budynków i budowli została zaprojektowana i wykonana w okresie obowiązywania norm i przepisów, które w chwili obecnej są nieaktualne. Sytuacja taka wymusza na właścicielach i użytkownikach istniejących obiektów ich ocenę pod względem zgodności z obecnie obowiązującymi Eurokodami.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214