PL EN
Czas wykonania budowlanych elementów konstrukcji stalowych obrabianych metodą skrawania a parametry skrawania
 
More details
Hide details
Publication date: 2020-06-22
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2010;16(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214