PL EN
Zarysowanie nawierzchni betonowych parkingów wielopoziomowych – przyczyny i naprawa
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):177–182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca koncentruje się na kwestii zarysowania betonowych płyt parkingów wielopoziomowych: otwartych i zamkniętych. Przedstawiono rysy skrośne, powierzchniowe i rysy powstające nad prętami zbrojeniowymi. Podane są przyczyny ich powstawania, jak zapobiegać im oraz metody naprawy. Praca zilustrowana jest przykładem występowania rys nad zbrojeniem, na których widoczne są rdzawe wykwity świadczące o korozji zbrojenia oraz wybrzuszenia betonu będące jej skutkiem. Przedstawiono powierzchniowe liniowe pomiary grubości otuliny wykonane urządzeniem profometr PM-650. Z tych badań wynika, że zbrojenie zostało ułożone niestarannie, a grubość otuliny jest zdecydowanie mniejsza niż wymagana ze względu na trwałość. Zamieszczone wnioski dotyczą projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektu.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214