PL EN
Kontest miejsca jako podstawa działań w przestrzeni miejskiej. Na przykładzie przestrzeni placów miejskich w Częstochowie
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):225–229
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nieustanne procesy urbanizacji miast zwracają uwagę na rozwiązania formalne i funkcjonalne przestrzeni miejskich. Są one odpowiedzią na współczesne wymagania społeczne i gospodarcze. W artykule przedstawiono przykłady ewaluacji przestrzeni miejskich. Działania dotyczące kontekstu miejsca polegają na odwoływaniu się do zastanego otoczenia, jego przeszłości i teraźniejszości oraz wpisują się we współczesne tendencje dotyczące projektowania przestrzeni miejskich na terenach zurbanizowanych. Częstochowa to miasto o bogatej historii i czytelnej strukturze przestrzennej. Jego architektura i urbanistyka o szczególnej wartości historycznej, kulturowej i społecznej zobowiązuje do rzetelnej analizy działań projektowych prezentujących wizję przyszłości tych miejsc.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214