PL EN
Cele i zakres
 
W czasopiśmie Zeszyty Naukowe politechniki Częstochowskiej prezentowane są artykuły badawcze, przeglądowe, studia przypadku z zakresu szeroko pojętego budownictwa, architektury, inżynierii środowiska i mechanika. Obecnie przebieg procesu budowlanego wymaga łączenia wiedzy z wszystkich wspomnianych wcześniej dziedzin. Czasopismo prezentuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne, będące w obszarze zainteresowań zarówno naukowców, jak i inżynierów.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje w szczególności (lecz, nie jest wyłącznie ograniczony):

- budownictwo ogólne,
- fizykę budowli,
- geotechnikę,
- inżynierię komunikacyjną,
- materiały budowlane,
- inżynierię przedsięwzięć budowlanych,
- konstrukcje betonowe,
- konstrukcje metalowe,
- mechanikę konstrukcji i materiałów,
- architekturę i urbanistykę,
- inżynierię środowiska.
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214