PL EN
BADANIA MODELOWE PALI OBCIĄŻONYCH SIŁĄ POZIOMĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
Data publikacji: 12-07-2018
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono stanowisko do badań modelowych pali obciążonych siłą poziomą oraz metodykę przeprowadzonych badań. Zasadniczymi elementami stanowiska była skrzynia o wymiarach 1 x 1 x 1 m, pale o wymiarach 4 x 4 x 90 cm oraz układ obciążający i pomiarowy. Zamieszczono wyniki badań dla trzech rodzajów pala: pala zbrojonego prętem  4 mm, pala zbrojonego prętem  10 mm oraz pala bez zbrojenia i je przeanalizowano.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214