PL EN
BADANIA IN SITU I SYMULACJE NUMERYCZNE W OCENIE ZACHOWAŃ TERMICZNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Budowlanej, al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
2
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
3
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
Data publikacji: 11-07-2018
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wykonanie analiz numerycznych zachowań budynków w programach symulacyjnych wymaga zastosowania odpowiedniej bazy klimatycznej o zmieniających się dynamicznie wielkościach natężenia promieniowania słonecznego (rozproszonego i bezpośredniego), temperatury powietrza, prędkości i kierunku wiatru oraz wilgotności względnej powietrza. W artykule przedstawiono powiązane ze sobą zagadnienia oceny zachowania termicznego w warunkach in situ oraz w symulacjach numerycznych, dotyczące kolejno: • obiektu doświadczalnego analizowanego w warunkach klimatu lokalnego (badania na stanowisku KBOiFB w Gliwicach), • rzeczywistego obiektu mieszkalnego w kształcie kopuły, • obiektu o przeznaczeniu usługowym o eksperymentalnej warstwie termiczno-chronnej z pianobetonu. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki są częścią badań prowadzonych w ramach projektu badawczego „Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym” (LIDER/022/537/L-4/NCBR/2013), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IV, a także badań prowadzonych w ramach tematu BKM-504/RB03/2015.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214