PL EN
Awaria budynku wielorodzinnego w wyniku naruszenia stanu równowagi wilgotnościowej w podłożu ilastym wskutek oddziaływania roślinności
 
Więcej
Ukryj
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2018;24(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214