PL EN
Autor Witold Paleczek
 

ANALIZA DOKŁADNOŚCI OBLICZANIA OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2015;21(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214