Artykuły autora Lucjan Kurzak
 

Energia odnawialna w zrównoważonej polityce UE

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2010;16(1)
 

Wind energy in the European Union

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2012;18(1)
 

Solar thermal energy - state and prospects of development in poland and the european union

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2009;15(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214