Artykuły autora Bartłomiej Stachecki
 

Błędy wykonawcze w izolacjach przeciwwodnych - wybrane przykłady

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

SYSTEMY MONTAŻU SŁUPÓW PREFABRYKOWANYCH

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2015;21(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214