PL EN
Autor Anna Lis
 

Ways of providing comfortable conditions in livestock complexes

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Maintaining thermal comfort and air quality in buildings

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 

Problemy nadmiernego przeszklenia budynków oświatowych

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2012;18(1)
 

Oszacowanie wartości temperatury komfortu w grupie budynków edukacyjnych

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2014;20(1)
 

Evaluation of heat gains components in heat balance of buildings

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2009;15(1)
 

TEMPERATURA EKWIWALENTNA I OPERATYWNA W OCENIE ŚRODOWISKA WNĘTRZ

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2015;21(1)
 

OCENA KOMFORTU CIEPLNEGO OSÓB W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW PMV I PPD

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2016;22(1)
 

ZNACZENIE OKIEN W TWORZENIU WARUNKÓW KOMFORTU CIEPLNEGO

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214