PL EN
Ocena wpływu kształtu włókien stalowych na właściwości kompozytów betonowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):63–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Poruszono zagadnienie przydatności włókien stalowych w mieszankach betonowych oraz poddano pod ocenę wpływ kształtu włókien stalowych. Analizowano dwa rodzaje włókien stalowych – proste oraz haczykowate. Włókna do badań były wykonane z tej samej stali oraz miały dokładnie tę samą smukłość, średnicę oraz długość. Próbki badano po upływie 28 dni dojrzewania, a właściwości mechaniczne, jakie sprawdzono, to wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość betonu na rozciąganie w próbie zginania oraz wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu. Wyniki poddano analizie statystycznej.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214