PL EN
Ocena redukcji (tłumienia) drgań w nowych typach betonowych pustaków ściennych
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):7–12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Betonowe pustaki są powszechnie stosowanym materiałem w budownictwie, które cechują się stosunkowo dobrymi gabarytami, co bezpośrednio przekłada się na szybkość budowania m.in. ścian fundamentowych. W artykule przedstawiono opracowanie rozwiązania nowego typu betonowego pustaka ściennego, który poza swoją podstawową funkcją przenoszenia obciążeń z całego budynku, dodatkowo tłumi drgania pochodzące z ośrodka zewnętrznego bezpośrednio wewnątrz pustaka. Opisano kształt nowego typu pustaka betonowego, sposób jego wykonania i podstawowe zastosowanie. Istotnym elementem było opracowanie umiejscowienia otworów przelotowych w pustaku, których kształt i możliwość ich wypełnienia pozwoliły na rozproszenie propagującej fali mechanicznej bezpośrednio w pustaku. Przeprowadzono badanie w celu określenia redukcji drgań na wykonanym stanowisku badawczym oraz obliczono średnie wartości tłumienia między ściankami w centralnym ich punkcie dla nowego typu betonowych pustaków ściennych bez wypełnienia (N) oraz z wypełnieniem recyklingową mieszanką kompozytową (NW). Dla porównania wyników badanie wykonano dla dostępnych na rynku pustaków PBF-24. Stwierdzono, że sam kształt nowego typu pustaka poprawia tłumienie drgań ponad 4-krotnie. Natomiast wypełnienie pustaka recyklingową mieszanką kompozytową zwiększa tłumienie do 7,5 razy więcej w odniesieniu do pustaka PBF-24. Dodatkowym atutem było zagospodarowanie materiałów recyklingowych, co bezpośrednio przedkłada się na ochronę środowiska.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214