PL EN
Ocena adhezyjnych połączeń blach aluminiowych do aplikacji jako trzon belek kompozytowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):30–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dokonano oceny połączeń aluminiowych blach w wyniku adhezji. Celem pracy była ocena możliwości zastosowania tego typu połączeń do budowy belek kompozytowych. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych z próby ścinania złączy. Przedmiotem badań były cztery rodzaje złączy. Złącza o identycznej geometrii zbudowano z czterech blach ze stopu aluminium AA 7075-T6 o grubości 1.6 mm. Każdy typ złącza charakteryzował się innym materiałem łączącym blachy: trzy z nich połączono za pomocą akrylowych taśm piankowych, jedno złącze powstało z wykorzystaniem dwuskładnikowego, utwardzanego metakrylowego kleju. Przebadano trzy różne dwustronnie klejące akrylowe taśmy piankowe różniące się właściwościami. Oceniono, iż do budowy konstrukcji kompozytowych opartych na bazie trzonu aluminiowego istnieje możliwość zastosowania dwuskładnikowego, utwardzanego metakrylowego kleju.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214