PL EN
Analiza parametrów technologicznych druku 3D na właściwości wytrzymałościowe gotowych wyrobów z MABS oraz PET
 
Więcej
Ukryj
1
Jan Dlugosz University in Czestochowa
2
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):37–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było poznanie wpływu parametrów technologicznych druku 3D w technologii FDM (Fused Deposition Modeling) na właściwości mechaniczne materiału MABS oraz PET. Próbki do badań statycznej próby na rozciąganie wydrukowano zgodnie z normą PN-EN ISO 527:1998. Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Parametry wydruku dla każdej próbki bez względu na rodzaj użytego filamentu, były takie same. Zmianie jedynie ulegał parametr wypełnienia poprzez zmianę gęstości (20%, 40%, 80%) oraz wzoru wypełnienia (wzór liniowy oraz honeycomb). Badania laboratoryjne przeprowadzono z wykorzystaniem uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej. PET wykazał większe wartości wytrzymałości na rozciąganie od MABS przy różnych gęstościach wypełnienia próbki.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214