PL EN
Analiza szkodliwości wpływu drgań parasejsmicznych na przykładzie awarii konstrukcji budynku przyszkolnej sali gimnastycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology
Data publikacji: 21-12-2021
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2021;27(1):152–157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na przykładzie awarii konstrukcji budynku użyteczności publicznej, opisano problematykę związaną z destrukcyjnym wpływem drgań na podłoże gruntowe w powiązaniu z ustrojem nośnym obiektu. Ustalono zewnętrzne źródło propagacji fal, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego budynku. Dodatkowo przedstawiono błędy w interpretacji zachowania konstrukcji w trakcie jej eksploatacji, poprzez wykonywanie nieskutecznych prac budowlanych związanych z próbą wzmocnieniem podłoża gruntowego, na którym w sposób bezpośredni posadowiono przyszkolną salę sportową. Na podstawie przeprowadzonej analizy materiałów archiwalnych oraz dodatkowych badań określono niezbędny zakres robót naprawczych, koniecznych do wykonania na obiekcie wraz z wytycznymi do realizacji przepony w formie gruntowego ekranu wibroizolacyjnego, mającego na celu zminimalizowanie wpływu oddziaływań parasejsmicznych na budynek użyteczności publicznej.
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214