PL EN
An analysis of limit states ULS and SLS in a cross-section prefabricated ceiling, made of pre-tensioned pre-stressed TT slabs
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2020
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2019;25(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214